Laserveiligheid hot or not?

Laserveiligheid hot or not?

Vraagt u zich wel eens af hoeveel procent van de geïnstalleerde lasers wereldwijd voldoen aan de officiële veiligheidsnormen en -voorschriften? De exacte cijfers zijn niet bekend. Wel komt Domino veel laserinstallaties in de drankenindustrie tegen die niet veilig zijn. Zo ontbreekt de behuizing of afscherming regelmatig of is de plek van codering niet juist gekozen.

Dit is een artikel van onze partner Domino Benelux

Veiligheid van essentieel belang

Regelmatig worden lasercoderingen aangebracht in het midden van de onderkant van een frisdrankblikje. Dit kan zorgen voor een weerkaatsing van de laserstraal met alle gevolgen van dien. Wanneer een lasersysteem niet goed is afgeschermd door middel van een gesloten behuizing dan kan de laserstraal bijvoorbeeld een hand of erger nog, een oog raken. Veiligheid bij laserinstallaties is dus van essentieel belang. Hieronder lees je welke maatregelen Domino neemt.

Maatregelen op gebied van CO2 lasers

  1. Veilige installatie: Ervoor zorgen dat dat niemand binnen het bereik van de laserstraal kan komen.
  2. Goede behuizing: Behuizing van polycarbonaat panelen van minimaal 6 mm dik, alle laserenergie van een CO2 laser wordt geabsorbeerd. De laserkop bevindt zich in het midden van deze behuizing met een metalen deur.
  3. Veiligheidsmechanismen: De laserkop schakelt automatisch uit bij het openen van de afscherming. Na het sluiten van de deur moet de laser handmatig aangezet worden door de operator.
  4. Veiligheidsvoorschriften: Op de apparatuur en op de behuizing staan meerdere waarschuwingsstickers, die personeel erop attenderen dat er een laser binnen de opstelling staat.
  5. DPX-afzuigsysteem: Het lasercoderen veroorzaakt verbrandingsdampen en -stof. De Domino DPX zuigt dit af. De stof blijft achter in een filterzak en de geurdeeltjes worden door een HEPA-filter geabsorbeerd.


Maatregelen op gebied van fiberlasers

  1. Goede behuizing: De veiligheidsmaatregelen voor een fiberlaserinstallatie zijn zelfs nog strenger, omdat de gevaren van deze laserapparatuur groter zijn. Daarom is de behuizing gemaakt van volledig ondoorzichtig materiaal, zoals roestvrijstaal of aluminium en zodanig geconstrueerd dat de laserenergie niet kan ontsnappen door de invoer- en uitvoeropening voor het product.
  2. Veiligheidsmechanismen: De laser wordt net zoals de CO2 laser automatisch uitgeschakeld als de deuren van de behuizing opengaan.
  3. Codeervoorschriften: Domino codeert nooit in het midden van de onderkant van een frisdrankblikje. De laserstraal kan namelijk door de vorm van het blikje buiten de behuizing gekaatst worden als het onverhoopt niet goed onder de laserkop geplaatst wordt. Door niet in het midden te coderen, wordt de weerkaatste energie door de extra schotten in de behuizing opgevangen, zoals te zien op onderstaande afbeelding.

Lees meer over de veiligheidsmaatregelen van Domino in het blog hoe veilig is uw laserinstallatie?

Artikel delen