Stichting Afvalfonds Verpakkingen krijgt versterking

Stichting Afvalfonds Verpakkingen krijgt versterking

Tags: nieuws

Stichting Afvalfonds Verpakkingen krijgt versterking in de persoon van Helene van Zutphen. Zij gaat de functie van Directeur Innovatie en Informatie bij de stichting invulling geven.

Op de hoogte blijven van nieuwe verpakkingsontwikkelingen?

Deze afdeling heeft tot doel om vanuit de producentenverantwoordelijkheid met innovatieve projecten de recycling van verpakkingen een impuls te geven en vernieuwing te stimuleren. Juridische zaken, communicatie en HRM vallen daarom ook onder de afdeling Innovatie en Informatie. De afdeling draagt zo bij aan de ketenverantwoordelijkheid die het Afvalfonds Verpakkingen heeft. En daarmee aan een circulaire economie waarbij verpakkingsmateriaal een grondstof is én blijft.

Koplopers


Helene van Zutphen wordt verantwoordelijk voor de functie van Directeur Innovatie en Informatie bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen.
Helene van Zutphen wordt verantwoordelijk voor de functie van Directeur Innovatie en Informatie bij Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

‘We doen het goed: 82% van alle gebruikte verpakkingen in Nederland wordt gerecycled’, aldus Van Zutphen. ‘Om tot de koplopers te blijven behoren, is innovatie onmisbaar. In de keten van recycling speelt iedere schakel een belangrijke rol. Van het verpakkingsontwerp tot inzameling in gemeenten en van sortering tot recycling naar een nieuw product. Op alle onderdelen is innovatie van groot belang. Aan mij een mooie taak om onze regierol binnen de keten van inzameling tot en met recycling verder invulling te geven’, stelt Van Zutphen.

Hester Klein Lankhorst, Algemeen Directeur Afvalfonds Verpakkingen: ‘Ik ben heel blij dat Helene na 10 jaar directeurschap van Nederland Schoon de overstap maakt naar het Afvalfonds. In deze 10 jaar heeft Helene Nederland Schoon goed op de kaart gezet. Er is steeds meer aandacht voor verpakkingen waardoor deze duurzamer en beter recyclebaar gaan worden. Toch is er nog een wereld te winnen. De percentages recycling moeten omhoog. Afvalfonds Verpakkingen heeft een leidende rol en werkt vanuit een nauwe samenwerking in de keten om zo steeds meer verpakkingen te recyclen. Ons gezamenlijk doel? Verpakkingen omzetten naar grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Daarin vindt veel innovatie plaats, vanaf het ontwerp van de verpakking tot de toepassing na gebruik. De glasscherven, de pulp van papier en karton, blikmateriaal en plastic korrels allemaal weer als input voor een nieuwe gebruikscyclus, dat is ons doel. Als Directeur Innovatie en Informatie speelt Helene daar een belangrijke rol in.’

Tags: 
Artikel delen