Verpakkingsbijdrage: vragen over tarieven en milieuwinst

Verpakkingsbijdrage: vragen over tarieven en milieuwinst

Tags: nieuws

Het Nederlandse bedrijfsleven betaalt in 2021 zo’n €300 miljoen aan Stichting Afvalfonds Verpakkingen voor het inzamelen van de geleegde verpakkingen. Hoe groot is de met dit geld gerealiseerde milieuwinst? Hoe ziet de toekomst er financieel en milieutechnisch uit? In het NVC Live Online Café van 1 oktober 2021 bespraken NVC-lidbedrijven de stand van zaken, nu en straks.


Verpakkingsbijdrage milieuwinst
Inzameling PMD verpakkingen

Verpakking en milieu is al meer dan 25 jaar een hot topic in politiek en samenleving: de Europese Richtlijn Verpakking en verpakkingsafval dateert van december 1994. Nederland voerde op basis van deze Richtlijn rond 1997 nationale wetgeving in. Die omvat onder meer eisen voor het inzamelen en de backend-processing van verpakkingen na gebruik. Maar wie gaat dat betalen? Na de door het bedrijfsleven bepaald niet met gejuich ontvangen verpakkingenbelasting, werken we in Nederland sinds 2013 met de Stichting Afvalfonds Verpakkingen (AFV). AFV mag met toestemming van de Rijksoverheid een vorm van bedrijfsbelasting heffen, maar moet dan wel zorgen dat er voldoende gerecycled wordt. De AFV-begroting is niet openbaar, maar voor het jaar 2021 lijkt het om zo’n €300 miljoen te gaan met een veelheid aan tarieven (diverse plasticsoorten, drankenkartons, statiegeldflessen, enzovoorts). Een levensmiddelenbedrijf kan nu zo’n 1% van zijn omzet kwijt zijn aan de AFV-verpakkingsbijdrage.

Vragen van NVC-leden

NVC is de vereniging waarin bedrijven die het belang erkennen van verpakken voor maatschappij en bedrijfsleven zijn verenigd. NVC helpt lid-bedrijven uiteraard ook met vragen op milieugebied, met name in het PUMA-project. Het aantal vragen over de tarifering van het Afvalfonds is fors toegenomen. Waarom stijgen (deel)tarieven zo sterk, soms zelfs met 1100% in twee jaar tijd? Dat zijn vragen die het NVC krijgt vanuit de lidbedrijven. Waarom is de ene plasticsoort goedkoper dan de andere? Waarom zakt de plastic recycling in het jaar 2021 van 57% naar 35%? Wat is het milieu-effect van speciale tarieven? En vanuit PUMA-perspectief: hoe kunnen we er als betalers voor zorgen dat Stichting Afvalfonds daadwerkelijk bijdraagt aan het beëindigen van verpakking als milieuprobleem?

CO2 in Live Online Café

Zo’n twintig NVC-lidbedrijven kwamen op vrijdagmiddag 1 oktober 2021 hiervoor bij elkaar in het NVC Live Online Café. Er was ook een vertegenwoordiger van het Afvalfonds aanwezig. Deze benadrukte, dat zijn stichting vooral focust op het halen van de wettelijk vereiste recyclingpercentages en dat de tariefstelling gebeurt op basis van de inzamel- en verwerkingskosten.
De cafébezoekers vroegen zich af, of er niet meer naar de milieuresultaten gekeken zou moeten gaan worden. Een case study op het gebied van vormvaste kunststofverpakkingen maakte duidelijk waarom. Het AFV-tarief voor deze materiaalvorm is €0,41 per kilogram, terwijl het reguliere tarief €0,67 is. Welke milieuwinst wordt op basis van dit lage tarief geboekt, bijvoorbeeld in termen van verminderde CO2 uitstoot? En wat is het uiteindelijke tarief voor de ‘perfect recycleerbare’ verpakking? Het zijn vragen waarop het verpakkende bedrijfsleven graag een antwoord wil hebben. De discussie wordt dus zeker vervolgd. De volledige meeting is opgenomen; opname en presentatie zijn op te vragen bij het NVC.


Inzameling papier en karton

Artikel delen