NRK: financiering nodig om doelstellingen circulaire economie te halen

NRK Nationaal Programma Circulaire Economie

NRK: financiering nodig om doelstellingen circulaire economie te halen

Met het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) wil het kabinet Nederland sneller circulair maken en zo de milieudoelstellingen van 2030 en 2050 halen. De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) reageert op de speciale aandacht die de kunststofindustrie in het programma krijgt.

Ambitieuze doelen

Volgens de recentste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) van het Planbureau van de Leefomgeving is er te weinig resultaat geboekt voor het realiseren van een circulaire economie in 2050 door een mismatch tussen ambitieuze doelen en ingezet beleid. Met het NPCE wil het kabinet Nederland sneller circulair maken. 

Vier opties

In het NPCE krijgt de kunststofindustrie speciale aandacht en worden vier opties benoemd om het grondstofgebruik meer circulair te maken:
1. Vermindering van grondstofgebruik
2. Substitutie van grondstoffen
3. Levensduurverlenging
4. Hoogwaardige verwerking

Reactie NRK

De NRK laat in een reactie weten dit jaar samen met het kabinet concreet en duidelijk te willen maken, hoe ze het tussendoel van het NPCE (in 2030 het gebruik van fossiele grondstoffen halveren) gaan halen. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid zijn (financiële) middelen nodig. De NRK roept het kabinet op in de voorjaarsnota deze beschikbaar te stellen.

Klik hier voor een analyse van het NPCE door de NRK.

Artikel delen