NVC aan staatssecretaris Heijnen: ‘Neem nu geen AVV Besluit over inzameling- en recycling’

NVC aan staatssecretaris Heijnen: ‘Neem nu geen AVV Besluit over inzameling- en recycling’

In een Zienswijze op een Ontwerpbesluit van staatssecretaris mw drs Vivianne Heijnen

betreffende het Algemeen Verbindend Verklaren van toekomstige heffingen door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen, stelt het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) dat een dergelijk verstrekkend Besluit niet op de aangegeven korte termijn genomen moet worden.

De NVC Zienswijze stelt voor het definitieve besluit pas 1 juli 2023 te nemen, na publicatie van de door de staatssecretaris aan het parlement toegezegde invulling van het Circulaire Materialen Plan CMP1 in februari 2023. Ook is zo consultatie van de Tweede Kamer mogelijk, met name van de Kamercommissie op het gebied van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 

‘Milieuresultaten onduidelijk’

Het Besluit van de staatssecretaris zou volgens de huidige planning al per 1 januari 2023 ingaan, slechts anderhalve week na afsluiting van de periode waarop belanghebbenden hun Zienswijze hebben kunnen delen met de staatssecretaris. De heffingen door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen zouden de Nederlandse industrie en retailers (en daarmee indirect ook de Nederlandse burger) de komende vijf jaar minimaal twee miljard Euro kosten. Daarbij stijgen de tarieven explosief en zijn de beoogde milieuresultaten onduidelijk, aldus NVC.

 

Tekortkomingen

‘Sinds 2013 vertoont de bestaande beleidsstructuur voor het managen van de inzameling en recycling van verpakkingen serieuze tekortkomingen’, aldus het NVC, ‘Dit brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor de Nederlandse samenleving, zowel qua kosten als qua het niet behalen van milieudoelstellingen.’

De volledige tekst van de NVC Zienswijze vindt u hier.

 

 

Artikel delen