Samenwerking Nederland en België: betere traceerbaarheid van plasticafval

Samenwerking België en Nederland: betere traceerbaarheid van plasticafval

Samenwerking Nederland en België: betere traceerbaarheid van plasticafval

Stichting Afvalfonds Verpakkingen (vanaf 1 maart Verpact) en Valipac, de Belgische organisatie voor het beheer van bedrijfsmatige verpakkingen, gaan een samenwerkingsovereenkomst aan voor de implementatie van een certificeringssysteem voor recyclers van plastic. Deze overeenkomst is de start van een Europees samenwerkingsverband dat ervoor moet zorgen dat Nederlands en Belgisch verpakkingsafval ook buiten de EU volgens Europese normen wordt gerecycled.

Recycling buiten EU

Op dit moment voeren Nederland en België controles uit. Het Nederlandse en Belgische bedrijfsmatige verpakkingsafval dat buiten de EU wordt gerecycled, wordt onder strikte, wettelijk vastgelegde voorwaarden geëxporteerd. 
Stichting Afvalfonds Verpakkingen en Valipac streven ernaar de uiteindelijke bestemmingen van bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval beter te identificeren en audits uit te voeren bij lokale recyclers om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de lokale wetgeving met betrekking tot vergunningen. Dit geldt ook voor de geldende milieunormen, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die zijn vastgelegd door Europa en de Nederlandse en Belgische overheden. Beide organisaties willen erop toezien dat de recycling buiten de EU op vergelijkbare wijze gebeurt als binnen de EU.

Plastic_afval_Pixabay_Antranias

Striktere voorwaarden voor plastic export

Met deze samenwerking anticiperen de twee organisaties op de gevolgen van de nieuwe en strengere Europese regels en certificeringseisen voor de export van plasticafval op middellange termijn. Vanaf 2026 is het exporten van plasticafval naar niet OESO-landen niet langer toegestaan. Export van plasticafval naar OESO-landen zal nog alleen toegestaan worden als de installaties ter plaatse vooraf een audit ondergaan om te garanderen dat recycling onder dezelfde omstandigheden plaatsvindt als binnen Europa (de zogenoemde Broadly Equivalent Conditions).

Auditprotocol

Het Afvalfonds en Valipac werken in dit verband nauw samen aan een auditprotocol in overeenstemming met de Europese Verordening betreffende de export van afvalstoffen. Dit auditprotocol waarborgt een uniforme interpretatie van de manier waarop de overeenstemming tussen de eindbestemming van het plastic verpakkingsafval en de Europese regelgeving beoordeeld wordt, aldus de toelichting van beide instanties.

Artikel delen