Teamplast: niet méér verpakkingen maken, maar het vooral beter doen!

Teamplast: niet méér verpakkingen maken, maar het vooral beter doen!

‘Je wilt toch wel groeien, meer verkopen en groter worden?’ Priscilla en Robin Koning van Teamplast blijven verrast worden door de eerste reacties van mensen om hen heen als zij vertellen over de plannen voor 2023. Priscilla: ‘Wij zijn van mening dat groei niet altijd gelijk hoeft te staan aan méér produceren, méér verkopen of méér geld verdienen. Natuurlijk hebben we binnen Teamplast wel degelijk groeiambities; soms willen we zelfs teveel op hetzelfde moment en moeten we keuzes maken en focus bepalen.’

Zorgplicht voor alle werknemers

De meeste mensen zullen Teamplast als een sociale onderneming typeren. Toch benoemt Priscilla de zorgplicht voor alle werknemers als een aandachtspunt voor de organisatie. ‘We hebben nog meer oog voor het welzijn van onze collega’s en het feit dat alles duurder wordt. We maken ons oprecht zorgen. Daarom kiezen we vanuit Teamplast bewust niet voor extraatjes die gebaseerd zijn op salarispercentages, maar voor een vaste vergoeding op basis van het aantal uren dat een collega voor ons werkt. Laten we de loonkloof vooral niet groter maken!’ Het tovert bij broer en zus een glimlach op het gezicht wanneer Teamplast wordt getypeerd als een goede werkgever.

'Minder virgin en meer hernieuwbare grondstoffen, productgewichten verlagen zonder in te leveren op kwaliteit en functionaliteit'

Minder virgin en meer hernieuwbaar

Er zijn nog veel meer plannen en Robin vertelt vol enthousiasme hoe Teamplast aan de slag wil met het verbeteren van de verpakkingen: ‘We willen méér toegevoegde waarde leveren aan de producten van onze klanten. Minder virgin en meer hernieuwbare grondstoffen, productgewichten verlagen zonder in te leveren op kwaliteit en functionaliteit. Ook op deze gebieden willen we het echt beter doen!’ Een mooi voorbeeld hiervan is Social Plastic van Plastic Bank dat Teamplast voor één van hun klanten inzet.

Teamplast.2_adv_wk4_23

Priscilla Koning: 'Wij zetten Social Plastic-materiaal van Plastic Bank in voor één van onze klanten.' 

 

Bijdragen aan een leefbare wereld

In een wereld waarin het steeds meer draait om bewustzijn, valt op dat Teamplast oprecht een steentje wil bijdragen aan een leefbare wereld, waarbinnen iedereen zich gezien en gehoord voelt. 
‘We zijn goed in staat om onze klanten te adviseren en te laten zien wat er allemaal wél kan! 
De kunststofindustrie is absoluut in beweging en er zijn al zoveel keuzes die je vandaag kunt maken om jouw verpakking te verduurzamen.’ Robin doet dan ook een oproep aan nieuwe en bestaande klanten om niet alleen te blijven praten en schrijven over wat er allemaal beter kan en moet, maar dit vooral ook te gaan doen.

Artikel delen