Jur Ester: ‘Plastic is een perfecte energiedrager’

Jur Ester: ‘Plastic is een perfecte energiedrager’

Jur Ester: ‘Plastic is een perfecte energiedrager’

Tags: opinie

De zienswijze van Marc Heddes om zich op te werpen als een ware beschermer van het milieu en de weg te plaveien voor een toekomst waarin verpakking zowel functioneel als duurzaam is. Dit zal nooit plaats vinden in de huidige wereld welke groener wil zijn dan gras. En er plannen worden uitgevoerd om de CO2 uitstoot in 2050 te reduceren tot nul, waardoor er geen plant meer zal groeien, en het elektriciteitsnetwerk overbelast zal zijn of inmiddels zal zijn bezweken. De beheerders van de windmolenparken nagenoeg allemaal failliet zijn of op de rand van de afgrond staan. Nu al is het advies al om elektrische auto’s tussen 16.00 en 19.00 uur niet op te laden via het elektriciteitsnet, om overbelasting van het net te voorkomen.

 

Reeds gebruikt plastic is een perfecte energiedrager en is al zodanig nog nooit benut, alleen door de vuilverbranders. Als je alle huishoudens in Nederland vraagt plastic in een verstrekte plasticzak op te sparen en deze tegen vergoeding van een redelijk bedrag per kg bij ophaaldiensten in te leveren, heb je de goedkoopste energievoorziening voor de stil gelegde kolencentrales. Deze kunnen alle niet gesorteerde plastics verbranden, de calorische waarde is aanmerkelijk hoger dan kolen, waar geen dioxine en zwavel uitstoot zal plaats vinden, natuurlijk wel CO2, maar dat is nodig om de planten en bomen te laten groeien. De slak welke achterblijft is ook aanmerkelijk kleiner dan bij de verbranding van kolen. En de hoeveelheid plastic welke nodig is voor verbranding is beduidend minder, daar de calorische waarde van plastic aanmerkelijk hoger is dan die van kolen.

Hoe is het mogelijk dat wij bestuurders hebben welke wel het totale aangezicht van Nederland en de Noordzee naar de bliksem hebben geholpen en nog verder door gaan met dit onmogelijke aangezicht van ons landschap. Over de schade die deze windparken op land en zee aanrichten maar te zwijgen. En dat de beleidsmakers niet tot de ontdekking zijn gekomen een perfecte energiedrager voor handen te hebben, die de vervuiling van landschap ook nog tegengaat. Want als mensen geld kunnen ontvangen van plastic afval, zal er zeker minder in het milieu terecht komen.

En het verhaal van recyclen is een verhaal wat altijd gaat over downgraden van het materiaal, dat geld voor alle recycleprocessen, een wit velletje papier wordt nooit meer een wit velletje papier. Plastic afval wat eerst gescheiden moet worden en er dan te recyclen is alleen Polyethyleen, deze zal altijd als een afvalzak of een heel slechte draagtas of als paaltjes of bankjes terug keren.

Alle samengestelde foliën kunnen niet gerecycled worden, dus moeten verbrand worden in vuilverbrandingsovens en de beheerders hiervan zijn gek op plastic vanwege de hoge calorische waarden van plastics. Dus waarom worden deze plastics niet verbrand in onze stil gelegde kolencentrales en wordt er weer schone elektriciteit opgewekt met een minder vervuilende horizon.

Jur Ester van Ester Packaging Consultancy

Artikel delen