Omdat het hoort

Jeroen Verbrugge designvisie

Omdat het hoort

Door Jeroen Verbrugge, managing director en creative director bij FLEX/design.

Recent sprak ik met een “oude vriend” en collega uit het vakgebied. Hij vertelde mij over het vele vrijwilligerswerk dat hij deed voor diverse culturele instanties en aan ons vakgebied gerelateerde initiatieven. In een gesprek met zijn kinderen vroegen zij hem waarom hij daar zo druk mee wilde zijn. En waarom hij daar onbezoldigd zo veel tijd aan besteedde. Na enige bedenktijd gaf hij zijn antwoord: ‘Omdat dat hoort’.

Belangeloos inzetten

Hij vond en vindt het belangrijk dat dergelijke belangenverenigingen, beroepsorganisaties, initiatieven en culturele instanties blijven bestaan en goed functioneren en hij wil zijn expertise graag voor het collectieve belang inzetten. Samen stelden wij ons de vraag waarom wij beiden dit zo vanzelfsprekend vinden, vooral in deze tijd waarin vele sectoren moeten transformeren.

‘Wat zou ik kunnen bijdragen aan de systeemveranderingen die ons collectief zo nodig heeft?’

Dit is mijn bescheiden oproep aan alle collega packaging designers

Er zijn op talloze plekken systeemveranderingen gewenst, soms zelfs vereist, en wij beiden zijn in de veronderstelling dat die systeem veranderingen in het belang van het collectief gemakkelijker tot stand komen als mensen die daarvan onderdeel zijn, zich – zo nodig belangeloos - willen inzetten.

Hoewel wij beiden op geen enkele wijze willen generaliseren en wij ook zeker zien dat er positieve ontwikkelingen en persoonlijke initiatieven zijn, vroegen wij ons af of de meer en meer geïndividualiseerde samenleving hiertegen niet een barrière heeft opgeworpen.

Voor het algemeen belang

Ook in ons vakgebied van packaging design is het niet meer zo vanzelfsprekend dat “leden” zich belangeloos voor “het algemene belang” willen inzetten. En dat terwijl rondom verpakkingen op vele terreinen grote vraagstukken opgelost dienen te worden.

Ik denk dat ik de lijst van aandachtsgebieden en onderwerpen hier niet hoef te geven. Wij zijn er immers allemaal mee bekend. Indirect is dit mijn bescheiden oproep aan alle collega packaging designers, collega’s uit het vakgebied, collega producenten en toeleveranciers.

Zouden wij ons binnen de hele keten wat meer de vraag kunnen stellen: ‘Wat zou ik kunnen bijdragen aan de systeemveranderingen die ons collectief zo nodig heeft?’ Eventueel kosten- en belangeloos.

Omdat het hoort of...

Wij moeten immers vaststellen dat ons individuele belang onze packaging sector niet ver genoeg zal brengen om tijdig tot de vereiste transities te komen. Misschien nu niet zozeer ‘omdat het hoort’, zoals wij oudere vakbroeders dat voelen, maar omdat het ook leerzaam, inspirerend en hoogstwaarschijnlijk zeer waardevol en impactvol is. En dat zijn kwalificaties die – zeer terecht – de generaties van nu meer aanspreken.

Artikel delen