Tool maakt duurzame consument tastbaar

Tao_Heslenfeld_CuesCube

Tool maakt duurzame consument tastbaar

Tao Heslenfeld, Industrial Design Engineering master studente aan UTwente, heeft met het KIDV een tool ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen in duurzaam consumentengedrag. Bedrijven, de overheid en de consumenten zullen allemaal een steentje moeten bijdragen in de transitie naar duurzaam verpakken. Hoe kun je de consument overtuigen en stimuleren om mee te doen in die duurzaamheidstransitie?

Duurzaamheid en consumentengedrag zijn belangrijke facetten waar bedrijven rekening mee moeten houden tijdens het ontwikkelingsproces van verpakkingen. Ze zijn vaak op vele fronten bezig om hun verpakkingen te verduurzamen en dus hun duurzaamheidsvisie na te streven. Ook consumentengedrag wordt binnen afdelingen als marketing veelvuldig onderzocht en geanalyseerd.
Vaak hebben bedrijven echter moeite om de duurzaamheid en consumentengedrag te combineren, meent Tao Heslenfeld. ‘Het is een heel complex onderwerp. Verschillende elementen op de verpakking kunnen consumenten stimuleren tot duurzamer gedrag. Denk bijvoorbeeld aan de weggooiwijzers van het KIDV, maar ook het structurele ontwerp van de verpakking kan een consument helpen voor juiste gebruik en dus voedselverspilling tegen te gaan.’

Erkend en toegepast

‘Duurzaamheid is soms nog een ondergeschoven kindje’, zegt Heslenfeld. ‘Uit onderzoek weten we dat duurzaamheid nog niet altijd tijdens het ontwikkelingsproces wordt erkend en toegepast. Mijn gebruikersonderzoek toont dit ook aan. Hieruit volgt dat bedrijven nog steeds moeten worden overtuigd. Daarom heb ik naast consumentengedrag ook brand management meegenomen in mijn literatuuronderzoek. Bedrijven moeten beseffen dat duurzaam verpakken niet alleen beter is voor de wereld, maar ook voor het bedrijf, haar imago en financiële prestaties.’

'De informatie uit de tool pack is voor meerdere mensen in het bedrijfsleven relevant.'

Onderzoek Heslenfeld

Heslenfeld heeft onderzoek gedaan naar welke academische informatie al beschikbaar is over duurzaam consumentengedrag in relatie tot verpakkingen. Daarnaast heeft zij gebruikersonderzoek gedaan naar wat voedselproducerende bedrijven nodig hebben om te worden ondersteund in het onderwerp. Vervolgens was de laatste stap de translatie van de abstracte literatuur naar een praktische tool voor food producenten.
Uit het literatuuronderzoek is een samenvattend theorie model gekomen, deze weergeeft de samenhang tussen design en psychologische thema’s (zoals perceptie en gedrag). Voor het onderzoek heeft Heslenfeld de behoefte van voedselverpakkingsbedrijven in kaart gebracht. Zo zijn er drie grote pijnpunten voor verpakkingsbedrijven aan te wijzen: (1) de consument opvoeden in verband met een kennisgebrek over verpakkingen onder consumenten, (2) de verschillende manieren om de duurzaamheid van de verpakking te communiceren via de verpakking, (3) gebrek aan de juiste duurzaamheidskennis onder collega’s, klanten en partners.

Tool

Om bedrijven te ondersteunen bij het duurzaam verpakken met de consument in het achterhoofd heeft Heslenfeld een tool pack ontwikkeld. Deze geeft op drie manieren informatie over duurzaam consumentengedrag. Ten eerste is er de Cues Cube, een kubus die kan worden gebruikt op de werkvloer en basisinformatie geeft over “verpakkingen triggers” (cues) die bedrijven op de verpakking kunnen gebruiken als duurzaamheid communicatie.
Het tweede onderdeel van de tool pack is een interactieve infographic die op de KIDV-website staat. Hier kunnen bedrijven de algemene basisinformatie, voorbeelden en tips vinden.
Wanneer een bedrijf nog meer in de materie wil duiken, is er tot slot een theoretisch verslag over duurzaam consumentengedrag en verpakkingen. De informatie input hiervoor kwam uit het theoretische model en eerdere KIDV-kennisbronnen, zo geeft de tool een samenvatting van de huidige kennis.

Tao_Heslenfeld_Cube2
Tao Heslenfeld: 'Verschillende elementen op de verpakking kunnen consumenten stimuleren tot duurzamer gedrag.'

Relevant

‘De informatie uit de tool pack is voor meerdere mensen in het bedrijfsleven relevant’, zegt Heslenfeld. ‘Zo is de perceptie van een bepaald materiaal niet alleen interessant voor de marketeer, maar ook voor verpakkingsproducenten.’
Alle drie de tools bieden links naar andere KIDV-tools, hierdoor zal de gebruiker de mogelijkheid hebben om verder onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld hoe gaat men om met claims, ook daarvoor heeft het KIDV een tool en op een logische plek in deze tool pack wordt daarnaar gerefereerd. De tool pack biedt voedselverpakkingsbedrijven handvaten en recente kennis om aan de slag te gaan met het complexe onderwerp duurzaam consumentengedrag.

Online

‘Houd de KIDV-website, nieuwsbrief of LinkedIn in de gaten, want de "Sustainable consumer behaviour and packaging tools" wordt binnenkort gelanceerd’, vertelt Heslenfeld. ‘De tool zal eerst in het Engels worden gepubliceerd.’
De onderzoekster geeft in juni een lezing over haar onderzoek op het internationale verpakkingscongres Iapri in Bangkok. Ondertussen is zij op zoek naar een mooie uitdaging in de verpakkingsbranche. ‘De verpakkingswereld is zo dynamisch en er komt zoveel kijken bij de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen, daar wil je toch onderdeel van uitmaken!’

Tao Heslenfeld: tool overview TaoHeslenfeld.CuesCube.2
Artikel delen