Digitale ondersteuning met BEUMER Smart Glasses

Digitale ondersteuning met BEUMER Smart Glasses

Tags: machine

Wanneer er sprake is van een storing of stilstand bij machines en dit niet zo snel mogelijk wordt hersteld, kan dit voor producerende bedrijven een dure aangelegenheid worden. Met BEUMER Smart Glasses heeft BEUMER Group een toekomstgericht product ontwikkeld, dat snelle en eenvoudige ondersteuning biedt aan de gebruiker.

Virtueel meekijken

Monteurs van BEUMER Customer Support kijken virtueel mee over de schouders van onderhoudsmonteurs bij de klant en lossen samen met hen het probleem op. Deze digitale oplossing reduceert tijdrovende reisjes en hoge extra kosten.

BEUMER Support App

De medewerker bij de machine zet een bril op en start de BEUMER Support App met een gesproken commando. Hij geeft een servicenummer en een pincode door aan de hotline, waarna een veilige verbinding wordt gemaakt met beeld en geluid. De BEUMER engineer krijgt hetzelfde beeld te zien als de klant. Daardoor kan hij deze direct instructies geven en alle relevante informatie inzien. De medewerker heeft beide handen vrij om de instructies van de experts op te volgen en de nodige handelingen uit te voeren. Hierdoor kunnen storingen snel en nauwkeurig worden verholpen – op ieder moment.


De BEUMER-experts zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Taalbarrières en onvoldoende vakkennis zijn daardoor bij het oplossen van problemen niet meer relevant. Bovendien kunnen wij op basis van de overgedragen beelden samen met de exploitant beter evalueren hoe de storing is opgetreden.

Uitbreiding op de hotline

Gebruikers kunnen een contract afsluiten voor BEUMER Smart Glasses in het kader van de uitgebreide BEUMER Customer Support, als uitbreiding op de hotline en op basis van een maand- of jaarovereenkomst. BEUMER Group ontwikkelt op dit moment samen met BG.evolution verdere digitale producten onder de noemer "Smart Solutions". Intussen tonen veel klanten duidelijk interesse in BEUMER Smart Glasses.

Bron: 
Beumer Group
Artikel delen