‘Lekkages in mono-folie verpakkingen vragen om nauwkeurige meetapparatuur’

Het offline lekdetectiemachines van Inficon van Neroco.

‘Lekkages in mono-folie verpakkingen vragen om nauwkeurige meetapparatuur’

Wim Nelemans en Peter Oerlemans van Neroco zien diverse trends op het gebied van inspectie- en controlesystemen. Er is onder meer behoefte aan zeer nauwkeurige lekdetectiesystemen en om menselijke fouten te voorkomen zijn geautomatiseerde inspectiesystemen voor verpakkingsmachines en -lijnen in opkomst.

‘Door de trend naar mono-folies ondervinden verpakkende bedrijven steeds vaker problemen met het volledig dichtkrijgen van de verpakking’, constateert Wim Nelemans van Neroco. ‘Het sealwindow waarbinnen kan worden geseald is kleiner geworden. Dit resulteert in soms uiterst kleine lekken in de seal. Met de offline lekdetectiemachines van Inficon bieden wij een oplossing om steekproefsgewijs verpakkingen te controleren op deze uiterst kleine lekjes en ook op andere lekkage in de verpakking.’

Waterbadsystemen

‘Een eenvoudige manier om lekkage te detecteren zijn de waterbadsystemen. Hierin wordt de verpakking ondergedompeld en als de verpakking lek is, komen er luchtbelletjes bovendrijven. Maar dat kan je niet kwantificeren en die systemen gaan tot lekjes van 100 mu. Ons lekdetectiesysteem bestaat uit een drukkamer waarin de verpakking onder een vacuüm wordt gezet. Het apparaat meet vervolgens de drukval als een verpakking lekt. Deze manier van lekdetectie meet de grote van het lek en registreert die. Het is een reproduceerbare techniek die waarde hangt aan wat wordt gemeten.’

Neroco, Transmetron 07 CI Food blau

De Transmetron 07 CI Food.

Automatisering verpakkingsmachines

Peter Oerlemans ziet als trend dat bedrijven steeds meer automatiseren om de menselijke factor uit te sluiten. ‘Waar bedrijven voorheen afhankelijk waren van de operator die een gedetecteerde verpakkingen van de lijn moest halen, automatiseren veel bedrijven dit traject. Hiervoor wordt de route van de verpakking door de lijn continue gemonitord. Als een verpakking bij een metaaldetector aankomt en die detecteert een verontreiniging, dan stoot de lijn de verpakking uit en schrijft het detectiesysteem de bijbehorende data hiervan weg naar de bovenliggende software.’

De registratie van dit soort acties die plaatsvinden in de verpakkingslijn is steeds belangrijker, meent Peter Oerlemans. ‘Bedrijven willen weten wat er in een verpakkingslijn gebeurt en dat registreren. Dit is mede ingegeven door voedselveiligheidstandaarden zoals BRC en IFS en door de ontwikkeling naar meer geautomatiseerde verpakkingsmachines en -lijnen. Het hele traject van product invoeren, detecteren en eventueel uitwerpen is geautomatiseerd en geregistreerd.’

‘Kortom, waar voorheen het detecteren van verontreinigde verpakkingen genoeg was, moeten producenten tegenwoordig het bewijs leveren dat ze controleren, detecteren en actie ondernemen om de voedselveiligheid te garanderen.’

 

Juiste machine op juiste plek

Bij de aanschaf van verpakkingsinspectie- en controlesystemen is in het voortraject belangrijk om goed na te denken welke inspectiemachine werkelijk nodig is, zegt Nelemans. ‘Het komt wel eens voor dat achteraf blijkt dat een bedrijf de verkeerde inspectiemachine heeft geplaatst. Ze hebben bijvoorbeeld vergeten hoeveel verschillende soorten verpakkingen er over de lijn gaan. Een zak van 200 mm lang vergt een ander systeem dan een zak van 400 mm lang. Het zal niet de eerste keer zijn dat een klant later met een groter product aankomt dat niet past.’

‘Daarnaast vergeten bedrijven soms welke impact een inspectiemachine heeft op het productieproces. Als een inspectiesysteem een verpakking afkeurt, moet daar wel wat mee gebeuren. De verpakking komt van de lijn af en moet worden afgevoerd. Op welke positie in de lijn wil je dat doen en hoe, zijn belangrijke vragen die wij stellen aan de klant.’

'De offline lekdetectiemachines van Inficon bieden een oplossing om steekproefsgewijs verpakkingen te controleren op lekkage'

Elektromagnetisch veld

Bij metaaldetectoren spelen omgevingsinvloeden een rol. Deze apparaten meten de verandering van geleiding en de inductieve eigenschappen van het product. Het apparaat is een soort zender en ontvanger. In industriële omgevingen zijn er vaak meerdere zenders en ontvangers, zoals frequentieregelaars en andere apparatuur die op dezelfde frequentie zitten en het elektromagnetisch veld kunnen verstoren. ‘Daar zijn technische oplossingen voor, maar dat moet je wel weten’, zegt Oerlemans. ‘En ook de temperatuur van het product kan andere signalen geven waardoor je de detector moet aanpassen.’

Neroco, Metallseparator QUICKTRON 07RH

De Metallseparator QUICKTRON 07RH.

Toekomst van controleapparatuur

‘Je ziet steeds vaker combinaties van systemen’, zegt Oerlemans. ‘Waar voorheen elk systeem los fungeerde, zie je nu combinaties van systemen. Bijvoorbeeld in de farmacie is de serialisatie van verpakkingen verplicht. Daar combineren ze een vision-systeem met een metaalinspectiesysteem. Zodat het visionsysteem kan constateren dat het juiste nummer op de verpakking staat en mocht de metaaldetector een foutmelding geven, dan weet de fabrikant exact om welke verpakking het gaat en kan die uit de lijn worden gehaald. Je ziet nu dat de voedingsmiddelenindustrie daar ook gebruik van gaat maken.’

De rekencapaciteit in de apparatuur heeft enorme sprongen gemaakt de afgelopen jaren, constateert Nelemans. ‘Daardoor zijn de machines steeds beter en sneller in het omstellen en het inleren geworden. Als je één product hebt in geleerd, is dat genoeg voor de rest. De hoeveelheid vocht bijvoorbeeld in een zak van 200 gram spinazie is variabel. Daar moet je bij het programmeren van de machine rekening mee houden zodat het systeem niet een foutmelding geeft. Dit heet het zogenoemde producteffect. Hier zou AI in de toekomst een rol in kunnen gaan spelen.’

Neroco levert de volgende controle- en inspectiesystemen: metaaldetectie, x-ray systemen, lekdetectie en vacuüminspectie.

 

Artikel delen