Van plastic naar papieren zakjes

Van plastic naar papieren zakjes

Gebruikers van verticale vorm-, vul- en sluitmachines (vvvs) die overwegen om over te schakelen van plastic zakjes op papieren alternatieven gaan niet over één nacht ijs. Rovema toont aan dat ombouw van bestaande machines mogelijk is. De machinebouwer heeft daarvoor alle expertise in huis.

Wanneer u nu een abonnement neemt op VerpakkingsManagement, ontvangt u het vakblad het eerste jaar met 30% korting.

Rovema wijst erop dat de verhoging van de duurzaamheid op een holistische manier moet gebeuren. Het heeft geen zin om de primaire verpakking duurzamer te maken, als dit gepaard gaat met zwaardere, duurdere en/of moeilijker te recyclen secundaire en tertiaire verpakkingen om beschadiging van de producten te voorkomen. Volgens de machinebouwer moet je naar het hele plaatje kijken. Gebruik van bepaalde materialen kan op het eerste gezicht een duurzaamheidswinst opleveren, maar bij nader onderzoek meer energie kosten, zowel voor het verpakken, als de afvalverwerking. Transport is een factor die vaak uit het oog wordt verloren, maar zwaar doorweegt in de logistieke keten.

Als machinebouwer weet Rovema ook goed dat de efficiëntie van machines verandert als overgeschakeld wordt op een ander materiaal. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de benodigde vloerruimte en het verbruik van elektriciteit en perslucht stijgen. Allerbelangrijkst is het bewaken van de productveiligheid. Duurzaamheidswinsten door te besparen op verpakkingen kunnen resulteren in productverlies, met een vele malen grotere negatieve impact.

Plastic vs papier

Verschillende papierproducenten zijn ondertussen volop bezig om de prestaties van hun materialen als verpakkingsmateriaal te verbeteren. Coating met een dunne plastic laag is een voor de hand liggende oplossing om de barrière-eigenschappen te verbeteren. De vraag die daarbij onmiddellijk opduikt is of het gecoate papier nog wel recyclebaar is. De Duitse Verpackungsgesetz 2019 beschouwt gecoat papier als recyclebaar in de papierstroom als het niet meer dan vijf gewichtsprocenten vreemde materialen bevat, inclusief coatings, inkten, sealmaterialen en vensters.

Papier is alternatief


Volgens Rovema zijn zakjes uit gecoat papier geschikt voor het verpakken van droge producten, zoals rijst, noodles, pasta, bloem, bonen en granen.
Volgens Rovema zijn zakjes uit gecoat papier geschikt voor het verpakken van droge producten, zoals rijst, noodles, pasta, bloem, bonen en granen.

Volgens de machinefabrikant zijn zakjes uit gecoat papier geschikt voor het verpakken van droge producten, zoals rijst, noodles, pasta, bloem, bonen en granen met behulp van een vvvs-machine. Met hermetische seals en de juiste barrières kunnen deze verpakkingen bescherming bieden tegen zuurstof en water. Gebruik van een oliebarrière maakt het ook mogelijk om vette producten, zoals koffie en noten te verpakken.

Verpakkers moeten er rekening mee houden dat papieren verpakkingen niet dezelfde weerstand bieden tegen doorprikken als verpakkingen uit plastic film. Scherpe producten, zoals gebroken pasta, kan gebruik van dikker papier noodzakelijk maken om scheuren en gaten in de verpakking te voorkomen. Een hoge printkwaliteit, zoals we gewoon zijn van plastic films, is mogelijk, mits het gebruik van hoogkwalitatieve papiersoorten.

Expertise


Bij de papierkeuze gaat de voorkeur naar papiersoorten met een lage frictiecoëfficieënt.
Bij de papierkeuze gaat de voorkeur naar papiersoorten met een lage frictiecoëfficieënt.

Voor verpakkers die willen overschakelen op papieren verpakkingen heeft Rovema alle expertise in huis. Vaak is het zelfs mogelijk om bestaande machines om te bouwen voor gebruik van beide materialen. In alle gevallen worden voor de retrofits standaard Rovema onderdelen gebruikt. Bij de ombouw kijkt Rovema naar drie functies binnen de machine: filmtransport, tubevorming en sluiten. De invoer van de papierfilm verdient specifieke aandacht. Een nieuwe vormset kan nodig zijn om een minder scherpe invoerhoek (< 27°) te realiseren. Bij dikkere papiersoorten is gebruik van een bestaande vormset met een grotere invoerhoek (> = 45°) mogelijk, maar dan neemt het gevaar op scheuren toe.

De snelheid van omgebouwde machines is in veel gevallen vergelijkbaar met die van de oorspronkelijke machines. Soms is de oorspronkelijke snelheid niet helemaal haalbaar. Onder meer omdat papier kwetsbaarder is dan plastic film. Om kreuken en scheuren te voorkomen, moet daarmee bij de ombouw rekening worden gehouden. Rovema’s ervaring is dat ombouw gemakkelijker is bij continue machines dan bij intermitterende machines. Toch kunnen papieren zakjes perfect gemaakt worden op intermitterende vvvs-machines, mogelijk met een wat lagere snelheid en mits gebruik van dikkere papiersoorten.

Lage frictiecoëfficiënt

Bij de papierkeuze gaat de voorkeur naar papiersoorten met een lage frictiecoëfficiënt. Rovema is ook hier behulpzaam, zowel bij het opstellen van de papierspecificaties, als het kiezen van leveranciers.

Papier is van nature een goede isolator voor warmte. Bij het sluiten van de verpakking houden de technici daar rekening mee door de tijd, temperatuur en druk bij het sealen aan te passen. Bij de ombouw kan het nodig zijn een aantal onderdelen van het sealsysteem te vervangen. Dit kan in sommige toepassingen leiden tot een lager aantal zakjes per minuut. Verpakkers moeten zich ook realiseren dat bij gebruik van dikkere papiersoorten het noodzakelijk is om de materiaalrollen vaker te vervangen. Bij nieuwe machines zijn rollen tot een diameter van één meter mogelijk, maar bij retrofits kunnen er beperkingen zijn. De installatie van een splicer is een mogelijkheid om het aantal rollenwissels te reduceren.

Artikel delen