Robatech: ‘Is het de moeite waard om over te stappen op cool melt?’

Groene lijmsporen met pictogram voor het aangeven van een lagere lijmapplicatietemperatuur (cool melt)

Robatech: ‘Is het de moeite waard om over te stappen op cool melt?’

Is er in de productie ooit overwogen om hot melt te vervangen door een cool melt die bij lagere temperaturen kan worden verwerkt? Wat zijn cool melts eigenlijk? Is dat duurzaam en welke voordelen heeft dit? Deze vragen zijn zeker het overwegen waard, vooral binnen de verpakkingsindustrie, vindt Robatech.

Wat zijn cool melts eigenlijk? 

Lijmen met een lage temperatuur, zoals cool melts ook wel worden genoemd, zijn smeltlijmen die vloeibaar worden bij temperaturen vanaf ongeveer 90 °C en worden aangebracht bij 100 °C tot 150 °C. Daarom hoeven ze volgens Robatech minder te worden verwarmd dan conventionele hot melts, die worden aangebracht bij temperaturen van 180 °C tot 200 °C. Dit biedt veel voordelen:

  • Voor het opbrengen van lijm met cool melts is minder energie nodig dan voor conventionele hot melt lijmen, waardoor de productie goedkoper en duurzamer is.
  • Cool melts hebben minder tijd nodig om op te warmen, omdat ze tussen 95 °C en 150 °C worden aangebracht. Dit maakt de productie efficiënter.
  • Cool melts hebben korte hechttijden, waardoor hogere machinesnelheden mogelijk zijn. Dit draagt bij tot een hogere productiviteit in de verpakkingsfabriek.
  • De lage temperaturen verlagen het risico op brandwonden voor het lijnpersoneel. Dit komt de veiligheid op het werk ten goede.
  • Lage verwerkingstemperaturen betekenen minder slijtage van het lijmsysteem, waardoor onderhoudskosten geminimaliseerd kunnen worden. Ook dat is efficiënt.
  • Betere thermische stabiliteit: smeltlijmen die minder worden verhit, verkolen minder snel. Daardoor hoeft er minder gereinigd te worden en is de uitvaltijd korter.


Lijmen voor lage temperaturen worden gemaakt van dezelfde grondstoffen als lijmen voor hoge temperaturen, namelijk verschillende thermoplastische polymeren. Ze moeten daarom niet worden verward met lijmen op biologische basis, die gedeeltelijk worden gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Niettemin dragen cool melts bij aan een duurzamere productie, omdat ze niet alleen minder energie verbruiken tijdens het aanbrengen, maar ook hogere machinesnelheden mogelijk maken en helpen om de productiviteit van de (verpakkings)lijn te verhogen.

Hoeveel energie kan met cool melts worden bespaard?

Robatech test zijn lijmapplicatiesystemen met verschillende lijmen van verschillende fabrikanten. Cool melts worden ook regelmatig getest. Bij het vergelijken van het energieverbruik van lage temperatuur lijmen en conventionele hot melts, is ontdekt dat de lijmen gemiddeld tot 8,5% minder energie nodig hadden per 10 °C temperatuurdaling. Dit betekent dat ongeveer 40% energie kan worden bespaard door de aanbrengtemperatuur te verlagen van bijvoorbeeld 170 °C naar 120 °C met een cool melt, of in sommige gevallen zelfs meer.

Meer informatie

Meer informatie en interessante video’s over industrieel lijmen is te vinden in de Robatech Newsroom:

Robatech Newsroom

Artikel delen