‘Ondoordacht plan benadeelt circulair karton’

CBA: ‘Ondoordacht plan benadeelt circulair karton’

‘Ondoordacht plan benadeelt circulair karton’

Enkele partijen in het Europees Parlement willen de voorgestelde Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) verder aanscherpen. Zij hebben hiervoor een reeks amendementen ingediend met als doel meer hergebruik te verplichten. ‘Hierdoor komen er meer plastic verpakkingen op de markt’, waarschuwt de golfkartonindustrie.

De voorgestelde wijzigingen in het voorstel van de Commissie omvatten onder meer verplichte doelstellingen voor hergebruik van alle verpakkingsmaterialen. Zo willen deze partijen een hergebruikdoelstelling voor transportverpakkingen van ten minste 90% in 2040. ‘Het kan niet de bedoeling zijn dat een circulair product als golfkarton de dupe wordt van een ondoordacht besluit uit Europa’, reageert Peter van Ostaijen, directeur van Corrugated Benelux Association (CBA). ‘Volgens berekeningen van FEFCO – de Europese Federatie van golfkartonfabrikanten – zijn er door het Europese voorstel ruim 8 miljard extra plastic kratten met een gewicht van zo’n 12 miljard kilo plastic nodig. Een deel van deze plastic kratten zal, om voor hergebruik geschikt te blijven, gewassen moeten worden na elk gebruik. Dit zal, zelfs als maar 50% van de plastic kratten wordt gewassen, zo’n 16 miljard liter drinkwater per jaar vragen. Dit soort gevolgen zijn een enorme stap terug om de doelen van Europa’s “Circular Economy Action Plan” te bereiken.'
‘Door deze EU-regels zullen plastic verpakkingen tegen 2040 verdubbelen’

Negatieve milieugevolgen

‘De Europese Commissie had juist in haar conceptverordening voor golfkartonverpakkingen een aantal uitzonderingen geboden op het punt van hergebruik, oftewel re-use’, vervolgt Van Ostaijen. ‘De Europese Commissie ziet daarmee de voordelen van golfkartonverpakkingen. In artikel 26 van de Verordening zijn hiervoor enkele clausules opgenomen. Maar de amendementen van het Europees Parlement dreigen deze nu teniet te doen door nog meer hergebruik te verplichten. De logistieke keten, met tienduizenden soorten verpakkingen en bestemmingen, zal daardoor voor enorme uitdagingen komen te staan. Het is juist het eenmalig te gebruiken golfkarton dat in staat is de meest efficiënte maatwerkverpakkingsoplossing te bieden voor de gehele logistieke en waardeketen.’

Contraproductief

Smurfit Kappa, fabrikant van kartonnen dozen, waarschuwt dat de voorgestelde wijzigingen van inkomende verpakkingsregels ‘contraproductief’ zijn en Europa hiermee het risico loopt dat de hoeveelheid plastic fors verdubbelt. ‘Deze doelstellingen voor verplicht hergebruik van verpakkingen geven de voorkeur aan plastic boven karton’, meldt het bedrijf in The Irish Times van 10 juli jongstleden. ‘Door deze nieuwe EU-regels zullen plastic verpakkingen tegen 2040 verdubbelen.’
Alex Manistry van DS Smith vult aan: ‘Wij steunen de doelstellingen van de Green Deal en de nieuwe wetgeving, maar amendementen die doelstellingen voor hergebruik van papier en karton opleggen, zouden de golfkartonindustrie in de EU in gevaar brengen, een plasticeconomie in de markt verankeren en ons tegenhouden bij klimaatverandering.’

Uniform systeem

De golfkartonindustrie steunt de ambitie van de EU om de verpakkingssector verder te verduurzamen. De industrie pleit daarom ook voor een uniform systeem van labels en keurmerken op verpakkingen. Papier en karton zijn uitstekende voorbeelden van circulaire materialen. Tot 90% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt na gebruik ingezameld en hergebruikt. Bovendien draagt de papierindustrie bij aan het vergroten van het Europese bosoppervlak, wat resulteert in een grotere CO2-opname. LCA’s van verpakkingen tonen aan dat hernieuwbare, recyclebare materialen vaak betere resultaten behalen dan fossiele materialen. Golfkarton kan moeiteloos 25 maal worden gerecycled zonder significant kwaliteitsverlies.

DIT ARTIKEL KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET CORRUGATED BENELUX ASSOCIATION.
Artikel delen