Robatech tip: lijmen zonder hinderlijke draadjes

Robatech geeft tips over lijmen zonder hinderlijke draadjes

Robatech tip: lijmen zonder hinderlijke draadjes

Ken je ook het beeld van lijmsporen die draden trekken? Een ongewenst beeld dat helaas vaker voorkomt dan men zou willen. Draadtrekken verontreinigt het product en de productieomgeving. Wat kan er gedaan worden? Soms zijn er slechts kleine aanpassingen nodig om een schoner lijmbeeld te krijgen. Dit artikel van Robatech beschrijft 5 punten die daarvoor van belang zijn.

De juiste lijmafstand

De afstand van het applicatie-mondstuk tot het product heeft de grootste invloed op een schone lijmapplicatie. In het algemeen geldt dat hoe dichter het applicatie-mondstuk zich bij het product bevindt, hoe nauwkeuriger het toepassingspatroon zal zijn. Als basisinstelling wordt een afstand van 4 mm aangeraden. 

De optimale temperatuurinstelling

De optimale temperatuur hangt natuurlijk af van de lijm. Raadpleeg altijd het gegevensblad van de lijmfabrikant! Kortom, hoe hoger de temperatuur, hoe lager de viscositeit en elasticiteit van de hotmelt. En hoe lager de elasticiteit van de lijm, hoe minder draadvorming er is wanneer de lijm wordt aangebracht.

Ga als volgt te werk om de lijm voorzichtig te verwarmen: Verhoog de temperatuur in de verwarmingsslang ten opzichte van de smelter geleidelijk tot plus 10°C. De temperatuur in de smelter blijft ongewijzigd. Verhoog ook geleidelijk de temperatuur tussen de verwarmingsslang en de applicatiekop tot plus 5°C. Je zult merken dat de temperatuurverandering een positief effect heeft op het afsnijgedrag van de lijm!

Het juiste applicatie-mondstuk

Welke applicatie-mondstuk de juiste is, hangt af van de toepassing. Maar voordat je jezelf zorgen maakt of je wel of niet het juiste mondstuk hebt, moet je het mondstuk goed bekijken. Is het intact? Is het schoon? Want dat is minstens zo belangrijk.

Nu de vorm van het mondstuk: dit heeft natuurlijk ook invloed op de vorming van draden. Standaard applicatie-mondstukken met kogelventielen zijn gevoeliger voor draden, omdat er na het sluiten altijd wat lijm achterblijft aan het einde van het mondstuk. Naaldventielen daarentegen stoten de lijm volledig uit als ze gesloten worden. Het hangt er ook vanaf of het mondstuk een geboord kanaal of een capillaire buis heeft. Dit laatste verbetert de doorstroming van de lijm, waardoor er minder turbulentie is en dus minder draden. Last but not least kan warmtebeheersing in het mondstuk of mondstukbescherming tegen tocht het afsnijgedrag van de lijm aanzienlijk verbeteren.

Externe invloeden

Externe invloeden, zoals tocht door openstaande deuren, ramen of afzuigsystemen, schommelingen in de persluchttoevoer of gekoelde productiehallen, hebben een negatief effect op het afsluitgedrag. Controleer met name de persluchttoevoer; het moet constant tussen de 5-6 bar zijn. 

De juiste lijm

De lijm moet passen bij de toepassing. Als alle bovenstaande aanpassingen niet de gewenste verandering hebben gebracht, test dan een lijm met een lagere viscositeit. Praat met de lijmfabrikant of neem contact op met de Robatech-vertegenwoordiger. Deze helpen u graag verder. 

Newsroom

Verdere tips en interessante bijdragen zijn te vinden in de Robatech Newsroom.

Robatech Newsroom

Artikel delen