Verpact nieuwe naam voor Afvalfonds Verpakkingen

Verpact nieuwe naam voor Afvalfonds Verpakkingen

Verpact nieuwe naam voor Afvalfonds Verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen is naar eigen zeggen de afgelopen periode uitgegroeid tot meer dan een “fonds”. Het aantal wettelijke taken nam toe. Ook de maatschappij en ambitie veranderden, waardoor het Afvalfonds zich steeds meer is gaan richten op het sluiten van de verpakkingsketen, met als doel 100% circulair en fossielvrij verpakken in 2050. Met deze veranderingen is een nieuwe naam toepasselijk. Voortaan gaat het Afvalfonds Verpakkingen verder onder de naam Verpact. 

 

Het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, Nederland Schoon, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en Statiegeld Nederland bundelden met ingang van dit jaar hun krachten. Voorzitter van het bestuur Hester Klein Lankhorst: ‘Zo kunnen wij het beste invulling geven aan onze taak om de verpakkingsketen in de toekomst volledig circulair te maken, om daarmee schaarse grondstoffen voor Nederland te behouden. Met Verpact richten we de verpakkingsketen bovendien zo effectief, efficiënt en eenvoudig mogelijk in.’

Wet- en regelgeving

Als wettelijk verantwoordelijke in de verpakkingsketen anticipeert Verpact naar eigen zeggen ook op nieuw beleid en nieuwe wet- en regelgeving voor verpakkingen, zowel vanuit nationale als Europese overheid. Hierin worden hogere recyclingdoelen gesteld, die in de komende tijd elk jaar oplopen. Ook de verplichte percentages aan gerecycled materiaal in nieuwe producten en verpakkingen gaan omhoog. Daarnaast wordt gestuurd op preventie en hergebruik. 

‘Verpakkingen geen afval’

Hester Klein Lankhorst: ‘In de nieuwe naam zitten “act” en “pact”. Dat is precies wat we met Verpact willen uitstralen: we dóen en we doen het sámen. Niet alleen met onze bevlogen collega’s van Verpact, zeker ook met meer dan 2.400 partners uit de verpakkingsketen, met name producenten en importeurs die product-verpakkingscombinaties op de markt brengen én de inzamelaars, sorteerders en recyclers van verpakkingsafval. Bij Verpact werken we aan een wereld waarin verpakkingen geen afval worden, maar de grondstof van morgen.’ 

Taken en merken van Verpact 

Tot de taken van Verpact behoren de organisatie en financiering van de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland. Ook het statiegeldsysteem, het bedrijfsmatige verpakkingsafval, hergebruik van verpakkingen en de bekostiging van verpakkingen in het zwerfafval en openbare afvalbakken, vallen onder de verantwoordelijkheid van Verpact. Deze zogeheten uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen (UPV) is wettelijk vastgelegd. Ook de aanpak van zwerfafval en de adviesrol over duurzaam verpakken behoren tot het takenpakket. Hiervoor blijven de merken Supporter van Schoon en KIDV (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken) intact. Voor het beheer van het statiegeldsysteem blijft Statiegeld Nederland als een aparte bestuurlijke identiteit bestaan.

Artikel delen