Automatisering en flexibiliteit: de toekomst van verpakkingen coderen

Automatisering en flexibiliteit: de toekomst van verpakkingen coderen aldus Domino Benelux

Automatisering en flexibiliteit: de toekomst van verpakkingen coderen

In de steeds veranderende wereld van de verpakkingsindustrie is het van cruciaal belang om de vinger aan de pols te houden en te begrijpen hoe automatisering en flexibiliteit de toekomst vormgeven. Voor fabrikanten, verpakkingstechnologen, productielijnmanagers en engineers in de producerende industrie zijn deze trends topprioriteit, stelt Domino Benelux.

 

Waarom zijn automatisering en flexibiliteit nu meer dan ooit prioriteit en hoe geven deze ontwikkelingen de toekomst van de branche vorm?

Kwetsbare toeleveringsketen en arbeidstekorten

De huidige wereldwijde volatiliteit heeft de kwetsbaarheid van toeleveringsketens aan het licht gebracht. Door de toegenomen vraag zijn bepaalde grondstoffen moeilijk verkrijgbaar, waardoor fabrikanten onder druk staan om efficiënter te worden en verspilling te minimaliseren. 
Tegelijkertijd kampt de productiewereld met een tekort aan gekwalificeerd personeel, wat leidt tot fouten en onvoldoende opleiding. Automatisering biedt een oplossing: het elimineert menselijke fouten en stelt werknemers in staat zich te concentreren op taken met een hogere toegevoegde waarde.

Voorkeur consument verandert

Consumentenvoorkeuren veranderen razendsnel, vooral onder millennials en Gen Z'ers. Zo eisen ze meer variatie van fabrikanten waardoor deze op hun beurt weer kleinere partijen bestellen. Dit heeft geleid tot een toename van lijnwisselingen: van gemiddeld 2 naar 6 per dag. 
Fabrikanten moeten zich aanpassen door flexibele productielijnen te creëren die meerdere maten en verpakkingsstijlen aankunnen. Automatisering in het selecteren en valideren van de juiste productcodes, zonder menselijke tussenkomst, verhoogt de productiviteit en voorkomt kostbare fouten.

Trends in de wereld van coderen

In de verpakkingsindustrie draait alles om machineleesbare codes. Overheden en klanten eisen steeds meer productinformatie, wat de uitdaging vergroot om deze informatie op beperkte etiketruimte aan te brengen. 
Fabrikanten hebben gereageerd door 2D-codes te gebruiken die consumenten naar speciale informatiepagina's leiden. Deze informatie kan variëren van voedingsinformatie tot details over grondstoffen en duurzaamheid.

Met nieuwe voorschriften zoals die van de FDA over voedseltraceerbaarheid, kijken fabrikanten nu naar mogelijkheden om producten van consument tot grondstoffenleverancier terug te traceren. Unieke codes worden aangebracht in een machineleesbaar formaat, waardoor een vision inspectiesysteem deze waarden kan scannen en uploaden naar een WMS- of ERP-systeem voor de tracering.

Bescherming tegen namaak en afwijkende producten

Met stijgende productprijzen en toenemende e-commerce groeit ook de zwarte markt en het risico op namaakproducten. E-commerce retailers bieden inmiddels diensten aan om merken te beschermen, zoals Amazon Transparency, die unieke codes op producten aanbieden. Deze codes, ingebed in een DataMatrix, kunnen door consumenten worden gescand om de authenticiteit te controleren en merken te beschermen tegen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Waar moet op worden gelet bij de aanschaf van automatiseringsapparatuur?

Bij het overwegen van de aanschaf van automatiseringsapparatuur zijn er enkele cruciale overwegingen:

Compatibiliteit en communicatie:
Zorg ervoor dat het systeem kan communiceren met andere hardware- en softwareoplossingen via industriestandaarden. Dit is essentieel om de algehele efficiëntie te meten en knelpunten op te sporen.

Ondersteunende diensten:
Overweeg leveranciers die niet alleen apparatuur leveren, maar ook diensten voor onderhoud en optimalisatie bieden. Dit versterkt de relatie tussen leverancier en koper en minimaliseert stilstand.

Flexibiliteit en upgrademogelijkheden:
Omdat industrietrends en regelgeving snel veranderen, moet de apparatuur modulair en aanpasbaar zijn om gelijke tred te houden met de brancheontwikkelingen.
Cultuur en samenwerking:
Kies een fabrikant die bereid is om te begrijpen hoe uw productieproces werkt en die een partnerschap vormt om uw doelen te bereiken.

Diagnose en reactietijd:
Onderzoek of de apparatuur diagnose op afstand mogelijk maakt en wat de gegarandeerde reactietijd is in geval van storingen.
Alternatieve financieringsmogelijkheden:
Overweeg alternatieven zoals operationele leasing of abonnementsservices om flexibiliteit te behouden.

Automatisering en flexibiliteit zijn cruciaal voor de toekomst van de verpakkingsindustrie. Het juiste systeem kan niet alleen de efficiëntie verbeteren, maar ook helpen bij het omgaan met tekorten aan arbeidskrachten en veranderende consumentenvoorkeuren. 

‘Kies uw automatiseringspartner verstandig, want deze beslissing vormt de basis voor uw toekomstig succes in deze dynamische branche’, aldus Domino Benelux.

Informatie

'Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kun u hier contact opnemen met Domino Benelux.'
Artikel delen