DesignVisie: AI

DesignVisie: Jeroen Verbrugge en Taco Schmidt over AI

DesignVisie: AI

Tags: opinie

In de rubriek DesignVisie bespreekt Jeroen Verbrugge iedere uitgave een designthema met een collega. Deze maand is dat Taco Schmidt van Qindle.

'Overname door AI'

Hi Taco,

Mooi om AI als onderwerp te nemen, Taco! En gezien de aandacht die dit onderwerp krijgt, hoef ik de afkorting niet eens te verklaren. Wij zijn het er beiden over eens dat het effect van AI niet te onderschatten is. Het wordt een grotere uitvinding genoemd dan het internet. Dat het heel veel invloed zal hebben op vele vakgebieden is een feit. Wat precies het effect en de gevolgen zullen zijn, is veel minder goed te voorspellen. En dat geldt natuurlijk ook voor onze sector. Er zijn voorspellingen dat AI bij 1 op de 5 banen de helft van de taken zal overnemen. Volgens het World Economic Forum zullen al in 2027 tot 44% van de huidige vaardigheden van werkenden overbodig zijn. Vertalers lijken niet meer nodig en ook van juridisch assistenten zou AI de taken probleemloos kunnen overnemen. Wat verwacht jij dat de gevolgen zullen zijn voor onze sector? Ik denk dat die structureel zijn. Zo zie ik in de voorfase van projecten substantiële veranderingen. Bijvoorbeeld dat opdrachtgevers in de strategie- en analysefase veel voorbereidend onderzoek zelf door AI laten uitvoeren. Zoals repetitieve researchtaken die bureaus niet meer hoeven te doen; en projectleiders bij klant en bureau zullen meer controleren en bijsturen. Controle achteraf blijft van belang, omdat AI “fouten” zal blijven maken. AI levert hier in ieder geval veel efficiency door dit te automatiseren. Ik zie ook veranderingen bij de eerste creatieve stappen in het ontwerpproces. Generatieve AI zal artwork en visuals kunnen overnemen. In de VS zijn daar al voorbeelden van. Designers zouden zich dan vanuit strategie en gewenste branding meer kunnen richten op optimalisaties. Ook zie ik kansen en verbeteringen voor integratie van AI in het 3D-CAD-proces door “realtime” te kunnen optimaliseren ten aanzien van bijvoorbeeld FMEA, LCA, kostprijs en investeringen. Al deze “tijdsbesparingen” zullen aanzienlijke consequenties hebben op de advies en businessmodellen van de designadviseurs.
En wat te zeggen van onderwijs: de aanvoer van onze toekomstige collega’s. Wat moet een designstudent leren als AI het nodige zal overnemen? Hoe zit het met de ontwikkeling van de eigen skills en vaardigheden? Kortom, vragen, aanpassingen en kansen te over, maar er lijken veel veranderingen op ons af te komen. Maar is dat niet precies wat wij dagelijks doen: veranderingen doorvoeren?

Jeroen

'Controle achteraf blijft van belang, omdat AI “fouten” zal blijven maken'

De context

Hi Jeroen,

We staan inderdaad op een baanbrekend moment, we zien dagelijks nieuwe AI-applicaties. Dus relevant om na te denken over wat dit voor ons vakgebied zal betekenen. Designers zijn geschoold in het uitdenken en verwezenlijken van verandering, AI kan een welkome aanvulling zijn. Maar wat betekent dit concreet voor het bedenken, ontwerpen, ontwikkelen en produceren van een verpakking?
Denken over AI loopt vaak vast, in bijvoorbeeld angst dat AI de mens overbodig zal maken. Computerwetenschapper Jaron Lanier zei: ‘Het idee dat AI een gevaar vormt, omdat het menselijke capaciteitenoverstijgt is dwaas, omdat AI gemaakt is van menselijke capaciteiten. Alsof we onszelf vergelijken met een auto en zeggen dat een auto sneller kan dan een hardloper. Natuurlijk kan dat, maar dan zeggen we niet dat de auto een betere hardloper is.’ Kunstmatige intelligentie scoort hoog op cognitieve vaardigheden, maar niet op menselijke eigenschappen, zoals gevoel, beleving, begrip en ervaring. Zoals je weet noemen wij dit in Innovatie en Design: de Context. Denk aan de wereldberoemde quote van Eero Saarinen: ‘Always design a thing by considering it in its next larger context – a chair in a room, a room in a house, a house in an environment.’
AI zal ontwerpen, illustreren, 3D-CADmodelleren en schrijven op een manier die wij nooit zullen overtreffen. Maar het begrip van de Context is ver weg voor AI-applicaties. De grote kans is om AI voor ons te laten werken; zeker niet proberen de concurrentie aan te gaan. Het is een tool die versnelt. Denk aan de jaren negentig toen we van de tekentafel naar 3D-CAD gingen: meer versnelling en complexiteit, maar niet meer onderscheidend vermogen. Ik zie daarom gebieden waar AI kan helpen in de verpakkingsketen, zoals strategieprojecten versnellen, bijvoorbeeld een wereldwijde portfolio-rationalisatie. Vaak een complex web van: verpakkingstypen, materialen, saleskanalen, retailers, regionale proposities en duurzaamheidsambities. Generative AI-applicaties zullen zowel 2D/3D-design als engineering ondersteunen en versnellen. Tekst naar beeld, tekst naar 3D-CAD, tekst naar stans-mes. Tot slot zal AI nieuwe tools bieden in productie en logistiek; denk aan de koeling van een matrijs ontwerpen of palletisering na een verpakkingslijn. Onze toekomstige collega’s zullen de mogelijkheden van AI-applicaties moeten leren in een creatief proces. Leren schetsen, leren de juiste prompt te schrijven. AI zal zeker ontwerpers vervangen – maar niet de ontwerpers van morgen, maar die van vandaag.

Taco

Artikel delen